Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Systémy mazania valcov pri spracovaní ocele

Oceliarsky priemysel je priemyselným odvetvím, ktoré sa zaoberá tavením rôznych oceľových zliatin.

K výrobným systémom v oceliarňach patria tak hutnícke pece, ako aj zariadenia na tvarovanie a valcovanie výrobkov.

Oceľový šrot alebo ruda sa taví v peci. potom vo forme roztaveného kovu putujú do vodou chladenej formy. Stuhnutá, ešte horúca oceľ sa potom rozreže na kusy a vyváľa na požadovanú hrúbku, dĺžku a tvar.

Valce na tvarovanie ocele musia byť riadne mazané a chladené olejom, ktorý sa následne chladí vo výmenníkoch tepla.