Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Doprava

Doprava je súbor činností súvisiacich s osobnou a nákladnou dopravou príslušnými dopravnými prostriedkami.

Úlohou brzdových systémov v automobiloch je

Moderné nákladné vozidlá a vozidlá mestskej dopravy sú okrem tradičného brzdového systému navyše vybavené elektrodynamickou brzdou, motorovou brzdou alebo hydraulickou brzdou. Hydraulické retardéry, bežne používané v úžitkových vozidlách, sú pomocné prostriedky, ktoré môžu znížiť rýchlosť vozidla premenou kinetickej energie vozidla na tepelnú energiu absorbovanú brzdovou kvapalinou, ktorú predstavuje olej. Pri brzdení sa olej čerpá do priestoru medzi rotorom a statorom, zvaného brzdová komora.

Ako olej preteká komorou, dostáva sa k stacionárnym lopatkám statora. Tam sa zabrzdí, zmení smer a znovu pôsobí na lopatky rotora, pričom generuje krútiaci moment, ktorý znižuje rýchlosť a brzdí hnací hriadeľ. V dôsledku tohto procesu vozidlo začne spomaľovať. Regulácia teploty v brzdových systémoch znižuje možné znečistenie a spotrebu paliva. Olejové chladiče spoločnosti Hexonic sa používajú v brzdových systémoch vlakov, električiek, autobusov a nákladných automobilov.