Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Hydraulické systémy

Hydraulické systémy sa pomerne ľahko inštalujú a udržujú. Hydraulický systém obvykle pozostáva z čerpadla, ventilov a valca naplneného hydraulickým olejom.

K typickým príčinám zlyhania hydraulického systému patrí prehriatie, pretlak a znečistenie.

Najväčšie riziko poruchy systému predstavuje vysoká teplota. Zvýšenie teploty oleja je dôsledkom jeho trvalého prietoku systémom, trenia medzi súčasťami systému, dlhodobou prevádzkou atď. Zvýšená teplota má významný vplyv na zmenu viskozity oleja, zvyšuje opotrebenie zariadenia, znehodnocuje mazací film, zvyšuje riziko kavitácie a riziko vnútornej netesnosti, a skracuje tak životnosť systému.

Väčšinu problémov súvisiacich s prehrievaním hydraulického systému je možné vyriešiť voľbou účinného a efektívneho chladiaceho systému. Systém, ktorý je vybavený chladičom oleja, môže efektívne pracovať dlhšiu dobu, pretože zabraňuje prehriatiu systému. Chladič oleja je potrebný pre stroje pracujúce v papierenskom priemysle, pre hydraulické lisy, hydraulické agregáty atď.