Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladenie oleja v obrábacích strojoch cnc

V procesoch obrábania zohráva chladenie obrábacích nástrojov veľmi dôležitú úlohu. Hlavnou funkciou chladiacej kvapaliny počas procesu obrábania je zníženie tepla v oblasti rezu a v obrobku.

Chladiaca kvapalina okrem odvodu tepla a zníženie trenia, ktoré je zdrojom tepla, navyše odvádza triesky a jemné abrazívne častice z pracovného priestoru, čím zabraňuje korózii.

Tým, že účinný chladiaci systém znižuje rezné sily a tepelné zaťaženie, zvyšuje životnosť obrábacieho stroja. Udržiavanie správnej prevádzkovej teploty chladiacej kvapaliny má významný vplyv na celý obrábací proces.

Systémy chladenia a mazania obrobkov zvyčajne obsahujú nádrž so sedimentačnou nádržou, čerpadlá, filtre prepúšťacieho ventilu a chladiča.