Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Výroba nápojov

Výrobcovia nápojov medzi sebou súťažia a volia stále novšie a lepšie technológie, ktoré zvyšujú efektivitu systému a optimalizujú náklady.

Nápoje sa musia vždy vyrábať podľa hygienických noriem na výrobu potravín.

Nápoje sa vyrábajú pri presne definovaných teplotách. Voda na tvorbu roztoku sa ochladzuje vo výmenníku tepla. V neskorších výrobných etapách, v jednotlivých nádobách, sa pridáva sirup. Zmes vody a sirupu sa pri prechode tepelným výmenníkom znovu ohreje a ochladí na skladovaciu teplotu. Ako chladiace činidlo v tomto prípade pôsobí glykol, ktorý absorbuje teplo z nápoja. Optimálna výmena tepla s nízkymi tlakovými stratami zaručuje nízke prevádzkové náklady, čo je pri sériovej výrobe veľmi dôležité. V širokom sortimente výmenníkov tepla spoločnosti Hexonic sú zariadenia, ktoré sa osvedčujú v procesoch pasterizácie, chladenia, ohrevu štiav, ohrevu teplej vody a v CIP systémoch.