Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Stanice CIP

Stanice CIP (angl. Clean In Place) sú systémy na čistenie inštalácií a zariadení, ktoré sú súčasťou vybavenia priemyselných prevádzok, v ktorých hrajú dôležitú úlohu hygienické normy.

Právne normy pre výrobu potravín ukladajú povinnosť dodržiavať ustanovenia o zdravotnej nezávadnosti a kvalite vyrábaných výrobkov.

Automatizovaný proces čistí vnútorné povrchy potrubia a ďalších súčastí bez ich demontáže. Čistenie v uzavretom cykle umožňuje šetriť čas, médiá, chemikálie a množstvo odpadových vôd. Tieto zariadenia nachádzajú uplatnenie nielen v potravinárskom priemysle, pivovarníctve, výrobe nápojov a mliečnych výrobkov, v spracovávaní potravín, ale aj vo farmaceutických a kozmetických prevádzkach.

Čistiaci cyklus začína počiatočným oplachovaním vodou, pokračuje medzioperačným oplachovaním. Voda z počiatočného oplachovania odteká priamodo odpadovej vody. Dávkovacie čerpadlá dodávajú do nádrže presné množstvo chemikálií. Potom sa čistiaci roztok ohrieva rúrkovým výmenníkom JAD a cirkuluje v uzavretom okruhu, kým nie je zariadenie pri stanovenej teplote dôkladne umyté. Po dokončení čistiaceho cyklu sa celý systém preplachuje, pokiaľ nie je pH neutrálne. Pri čistení je systém CIP úplne izolovaný od výrobnej linky.