Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Cukrovarnícky priemysel

Cukrovarníctvo je odvetvie potravinárskeho priemyslu, ktoré vyrába cukor z cukrovej trstiny alebo cukrovej repy.

Cukor je jednou z najdôležitejších komodít v potravinárskom priemysle.

Na celom svete je ročná spotreba cukru veľmi vysoká. Treba dodať, že rastúce ekologické povedomie prinútilo vlády krajín podporovať výrobu biopalív. V dôsledku toho sa na ázijských, amerických a európskych trhoch zvyšuje spotreba biopalív na báze etanolu vyrobených z cukru ako náhrady benzínu. S rozvojom cukrovarníctva rastú aj výrobné náklady. Moderná technológia výmeny tepla umožňuje efektívne a účinné využitie energie. Výmenníky tepla sú najlepším, energeticky úsporným riešením, ktoré zvyšuje efektivitu práce v cukrovarníckom priemysle. Široký rad výmenníkov Hexonic sa vynikajúcim spôsobom uplatňuje pri výrobe štiav a sirupov.