Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Pivovarníctvo

Odvetvie hospodárstva, ktoré sa zaoberá výrobou piva v priemyselnom meradle, zahŕňa pivovary, sladovne, továrne na nealkoholické nápoje a závody na extrakty chmeľu.

Pre proces varenia piva je najdôležitejšia efektívna spotreba energie, účinnosť a spoľahlivosť zariadenia.

Vďaka technologicky vyspelým zariadeniam, ktoré výrazne podporujú výrobný proces a zaisťujú najvyššiu kvalitu finálneho produktu – piva, sa pivovarníctvo v dnešnej dobe stalo automatizovaným priemyslom. Pre proces varenia piva je najdôležitejšia efektívna spotreba energie, účinnosť a spoľahlivosť zariadenia. Kvalita výrobných procesov tiež závisí od kontroly teploty a tlaku. Výmenníky tepla spoločnosti Hexonic, ktoré pracujúce v týchto inštaláciách, zaručujú šetrnú a hygienickú manipuláciu s výrobkom a maximálnu účinnosť. V priemyselnom aj remeselnom pivovarníctve sa používajú doskové spájkované a opláštené rúrkové výmenníky tepla.