Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Výroba olejov

Odvetvie výroby olejov sa zaoberá spracovaním olejnatých semien a z nich pochádzajúcich výrobkov, ako sú margaríny a oleje.

Tepelné vlastnosti oleja, obsah pevných látok alebo nečistôt sa môžu značne líšiť v závislosti od fázy výrobného procesu.

Je dôležité, aby si olej pri procese rafinácie zachoval svoju špecifickú chuť a všetky živiny. Rovnako je dôležité maximálne využitie energie z výrobného procesu, čo sa premieta do priameho zníženia výrobných nákladov a má pozitívny dopad na životné prostredie.

Konštrukcia výmenníkov tepla spoločnosti Hexonic zaisťuje rovnomerný, rýchly a neblokovaný prietok vysoko viskóznych médií, ktoré môžu obsahovať väčšie častice. Výmenníky umožňujú zachovať chuť a farbu a zamedziť kontaminácii. Použité materiály, ako je austenitická nerezová oceľ alebo titán, umožňujú systému fungovať aj s kvapalinami, ktoré obsahujú soľ.