Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Kogeneračné jednotky s plynovými motormi

Kogenerácia je jedným z najefektívnejších spôsobov využitia energie. V dnešnej dobe sa stále výraznejšie prejavuje trend, ktorý sa odkláňa od tradičnej výroby elektriny spaľovaním uhlia.

Pri menej výkonných systémoch sa alternatívou k uhliu stávajú systémy s plynovými motormi.

Základný blok poháňaný plynným palivom sa skladá z kompresora, turbíny a spaľovacej komory, tieto prvky sú obvykle uložené na jednom hriadeli. Na optimalizáciu procesu výroby energie sa používa množstvo vylepšení, v ktorých hlavnú úlohu hrajú výmenníky tepla. Po expanzii v turbíne majú výfukové plyny pomerne vysokú energiu. Jedným zo spôsobov, ako zlepšiť výkon systému, je regenerácia tepla. K tej dochádza ohrevom vzduchu pred zmiešaním s palivom v spaľovacej komore pomocou výfukových plynov z turbíny (obr. 1). Vzhľadom na vysoké prevádzkové parametre sú výmenníky používané v tomto type aplikácií obvykle rúrkové konštrukcie.

Ďalším uplatnením výmenníkov tepla v plynových kogeneračných jednotkách je systém chladenia spaľovacej komory, teda bloku motora a mazacieho oleja. Vzhľadom k relatívne nízkym parametrom teplonosného média sa v tomto prípade najčastejšie používajú rozoberateľné doskové výmenníky. Prednosťou kogeneračných systémov na báze spaľovacích motorov je vysoká účinnosť výroby elektriny, kompaktná konštrukcia, nízke emisie CO2, veľká rozmanitosť používaných palív (zemný plyn, LNG, bioplyn, špeciálne plyny), možnosť výroby energie v miestach vzdialených od prenosovej siete a jej využitie ako núdzové napájanie.