Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladiče napájacej vody

Správna prevádzka elektrární a tepelných elektrární vyžaduje nepretržitú dodávku vody.

V energetike je voda nevyhnutná na chladenie, na doplňovanie strát v kotlových a vykurovacích okruhoch, na odtroskovanie a odstraňovanie popola.

Nesmú obsahovať mechanické nečistoty a škodlivé kyseliny, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť prevádzku kondenzátorov a chladičov. Voda na dopĺňanie parných a vodných okruhov musí spĺňať najvyššie požiadavky, ktoré rastú so zvyšovaním prevádzkových parametrov kotla. Nesmú obsahovať žiadne zlúčeniny, ktoré prispievajú k tvorbe vodného kameňa, korózii alebo spôsobujú penenie.

Medzi najdôležitejšie miesta zásobované napájacou vodou patria chladiče oleja napájacieho čerpadla, chladiče motora napájacieho čerpadla, chladiče vody a destilátu v chladiacom systéme vinutia statora generátora, napájacia voda pre potreby kotolne, ďalej chladiče mazacieho a tesniaceho oleja, chladiče odberové stanice čerpadiel.