Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chladiče mazacieho oleja

V elektrárňach a tepelných elektrárňach vybavených parnou alebo plynovou turbínou sú chladiče mazacích olejov najdôležitejším prvkom, ktorý zodpovedá za účinnosť celého priemyselného objektu.

Mazací systém parnej turbíny je obvykle najväčším olejovým systémom v elektrárni. Účinné chladenie mazacieho oleja turbíny je rozhodujúce pre spoľahlivosť a optimálnu prevádzku turbogenerátora.

Mazací olej sa používa na mazanie a chladenie axiálnych a čapových ložísk turbín, ložísk generátora a prevodoviek, ozubených kolies a drážkovaných hriadeľov. Používa sa tiež ako hydraulická kvapalina v systéme spúšťania hydraulickej turbíny. Mazací systém pozostáva z veľkého zásobníka mazacieho oleja, chladičov, ktoré odoberajú z oleja teplo, a z obehových čerpadiel. Za normálnych prevádzkových podmienok sa olej do mazacieho systému čerpá zo zásobníka hlavným olejovým čerpadlom. Použitý olej sa gravitačným drenážnym systémom vracia do nádrže a vytvára uzavretý okruh. Chladenie prebieha v chladiacom okruhu oleja, je riadené regulačným ventilom teploty.

Aby systém fungoval spoľahlivo a bezpečne, musí sa mazací olej udržiavať na správnej teplote. Spoločnosť Hexonic ponúka širokú škálu výmenníkov tepla v štandardných verziách a vo verziách prispôsobených potrebám zákazníkov, tieto výmenníky sa už roky úspešne používajú v najnáročnejších systémoch chladenia mazacieho oleja.