Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Ústredným mottom činnosti spoločnosti HEXONIC je: „Aby sme Vám dali istotu, že si z ponuky trhu vyberiete to najlepšie, už viac ako 30 rokov naše výrobky stále zdokonaľujeme“, čo znamená, že naším najdôležitejším záväzkom je vytvárať čo najúčinnejší spôsob prenosu tepla. S týmto prístupom môžeme zaručiť, že sa vždy dokážeme optimálne postarať o našich zákazníkov a poskytnúť im vysoko kvalitné výrobky, technológie prenosu tepla a tlakové inštalácie. Vedenie spoločnosti HEXONIC vyhlasuje, že dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa bude založené na rozvoji, zlepšovaní a udržiavaní organizačných štruktúr na vysokej úrovni, ktorá umožňuje komplexné služby zákazníkom s prihliadnutím na ich očakávania.

Vyššie uvedené strategické ciele realizujeme nasledovne:

  • neustálym zlepšovaním účinnosti systému riadenia kvality, zlepšovaním procesov prebiehajúcich v spoločnosti HEXONIC so zvláštnym dôrazom na procesy zásadného významu pre plnenie požiadaviek zákazníkov a starostlivým výberom dodávateľov ponúkaných produktov a služieb,
  • dôsledným plnením požiadaviek zákazníkov a dodržiavaním príslušných zákonných požiadaviek na ponúkané výrobky,
  • udržiavať vzájomnú spoluprácu s obchodnými partnermi založenú na dôvere, otvorenej komunikácii s cieľom spoluvytvárania hodnoty a skúsenosti.
  • systematickou snahou o zvyšovanie povedomia o kvalite a vedomí bezpečnej práce tímu s cieľom lepšie plniť požiadavky zákazníkov a zaistením pocitu zodpovednosti za kvalitu a bezpečnosť práce na všetkých pracoviskách,
  • umožniť nepretržité spoluvytváranie skúseností tj. pozerať na svoje výrobky, distribučné kanály, technológie a zamestnancov ako na sprostredkovateľa prístupu ku skúsenosti z vytvárania rôznorodých riešení
  • zapojením vrcholového vedenia a všetkých zamestnancov do zlepšovania organizácie práce a zdôraznením významu úlohy každého zamestnanca v efektívne fungujúcom systéme riadenia kvality.

Všetky vyššie uvedené ciele Politiky Kvality sú realizované v rámci systému riadenia kvality na základe smerníc nasledujúcich noriem:

  • PN-EN ISO 9001:2015,
  • PN-EN 3834-2:2007,
  • smernica o dodávaní tlakových zariadení na trh 2014/68/EÚ (PED) s prílohou I str. 4.3,
  • ASME, CML, EAC, 3-A, i in.

a zaručujú neustály rozvoj spoločnosti a jej stále lepšie prispôsobovanie sa meniacim sa podmienkam.

Vedenie spoločnosti HEXONIC zaručuje, že politika kvality je zrozumiteľná, implementovaná, všetci zamestnanci ju dodržiavajú a jej vhodnosť sa pravidelne vyhodnocuje.