Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Bazén s upravenou vodou

Bazény a plavárne majú rôzne funkcie, ale jedno majú spoločné - voda v takýchto zariadeniach musí byť krištáľovo čistá a bez mikrobiálneho znečistenia.

Prečo je úprava vody v bazéne taká dôležitá?

Bazénové inštalácie pracujú v uzavretom okruhu. To znamená, že rovnaká voda, ktorá je v bazéne, prechádza procesom filtrácie a opäť sa do bazéna vracia. Pri prevádzke bazéna sa do bazénovej vody každý deň vnášajú rôzne druhy organických i anorganických nečistôt. Čerstvej vody sa pridáva relatívne málo (cca 3% v pomere k objemu vody, ktorou je bazén naplnený). Preto sa voda v bazéne pravidelne čistí. Výber súčastí v inštaláciách upravenej vody závisí na kvalite vody, zdroji odberu a spôsobe úpravy. Najbežnejšími spôsobmi úpravy vody sú filtrácia, chemická dezinfekcia a korekcia pH.

FILTRÁCIA VODY
Pokiaľ bazén využíva vlastný zdroj vody, je najčastejšie nutné z nej odstrániť železo, aby sme sa zbavili problému so zákalom vody. V niektorých zariadeniach môže byť aj veľmi tvrdá voda. Voda v bazénoch sa neustále odparuje, v dôsledku toho sa pri vysokej tvrdosti vody môže tvoriť vodný kameň. To má významný vplyv na prevádzku zariadenia, a preto je správna filtrácia vody pri bazénových inštaláciách taká dôležitá.

DEZINFEKCIA
Chemická dezinfekcia bazénovej vody zabraňuje rastu mikroorganizmov. Jedna osoba môže do bazéna zaniesť až miliardu mikroorganizmov. Voda so zvýšenou teplotou je navyše výborným prostredím na rast mikroorganizmov. Na ochranu vody pred množením mikroorganizmov sa chlór najčastejšie používa vo forme oxidu chloričitého, chlórnanu alebo inej formy. Často volenou metódou je aj ozonizácia v kombinácii s chloráciou. Zaujímavým spôsobom dezinfekcie je elektrolýza soli. V dôsledku elektrolýzy sa zlúčenina NaCl (soľ) rozkladá. Rozklad je spôsobený elektrickým napätím, pri ktorom vzniká chlórnan, a ten práve vodu dezinfikuje. Alternatívnou metódou dezinfekcie je UV lampa. Nevýhodou tohto riešenia je, že UV lúče dokážu odstrániť mikroorganizmy iba z vody, ktorá nimi prechádza.

KOREKCIA pH
Nižšia hodnota pH môže u návštevníkov bazénov spôsobiť podráždenie očí, pokožky a slizníc. Voda s nízkym pH môže navyše viesť ku korózii kovových súčastí. Z vody s vysokým pH sa môžu vyzrážať zlúčeniny vápnika. Voda v rámci stanovených limitov pH nielen nedráždi pokožku a chráni inštalácie, ale taktiež podporuje správne fungovanie dezinfekčných prostriedkov.

Výber vhodného výmenníka závisí na kvalite vody, zdroji spotreby a spôsobe úpravy. Zdrojom teplej vody v bazéne je výmenník tepla. Zároveň ním preteká teplá voda z inštalácie ústredného kúrenia a bazénová voda, ktorá je ohrievaným médiom. Výmenná plocha môže byť vyrobená z oceľových alebo titánových rúrok (rúrkový bazénový výmenník) alebo dosiek (doskový bazénový výmenník).