Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: SK. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Rekuperácia tepla z odpadných vôd

Podľa odborníkov bude v polovici storočia hlavným nosičom energie na vykurovanie budov elektrina získavaná prevažne z obnoviteľných zdrojov.

Odpadová voda je výborným zdrojom tepla.

Jeho regenerácia je však náročná vzhľadom na povahu média, ktorým je suspenzia pevných častíc. Táto suspenzia vykazuje vysokú koróznu agresivitu a sklon k usadzovaniu nečistôt na stenách výmenníka, čo vedie k zhoršeniu podmienok výmeny tepla a dochádza k zníženiu účinnosti výmenníka.

Ideálnym výrobkom pre tento typ aplikácií je výmenník tepla typu rúrka v rúrke spoločnosti Hexonic. Má plne demontovateľnú konštrukciu, ktorá umožňuje mechanické čistenie povrchu od vrstvy sedimentu. Nerezová oceľ, z ktorej je výmenník vyrobený, zaisťuje odolnosť proti korózii a jednoduchá konštrukcia zaisťuje dlhodobú bezporuchovú prevádzku. Jedna sekcia výmenníka sa skladá z rúrky menšieho priemeru (strana odpadovej vody) namontovanej vo vnútri rúrky s väčším priemerom (strana ohrievanej vody). Celý výmenník sa skladá z príslušného počtu sekcií zapojených do série a namontovaných na ráme. Počet sekcií závisí od charakteru a pracovných parametrov média.