Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Fundusze Europejskie

Hexonic - Fundusze Europejskie

Projekt: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła”

HEXONIC Sp. z o.o. realizuje na podstawie umowy POIR.03.02.01-22-0009/19-00 projekt „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rurowych wymienników ciepła” współfinansowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu – płaszczowo-rurowych wymienników ciepła wyposażonych w rury o innowacyjnej geometrii, które zapewnią wzrost wydajności cieplnej wymienników wyposażonych w innowacyjne rozwiązanie oraz zmniejszenie ich gabarytów. Planowanym efektem jest wzrost sprzedaży tego typu wymienników, w tym sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 15 111 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 528 250,00 PLN

 

Projekt: „Rozwój eksportu innowacyjnych wymienników ciepła na rynki Rosji, Ukrainy, Niemiec oraz Norwegii”

SECESPOL Sp. z o.o. realizuje na podstawie umowy POIR.03.03.03-22-0004/18-00 projekt „Rozwój eksportu innowacyjnych wymienników ciepła na rynki Rosji, Ukrainy, Niemiec oraz Norwegii” współfinansowany w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównym celem projektu jest rozwój eksportu innowacyjnych wymienników ciepła na rynki Rosji, Ukrainy, Niemiec, Norwegii. Planowanym efektem jest zbudowanie lub wzmocnienie świadomości marki produktowej na poszczególnych rynkach, zaprezentowanie innowacyjnych wymienników ciepła i przekazanie rynkowi informacji o ich przewagach komparatywnych, jak również zbudowanie relacji handlowych z dealerami oraz z bezpośrednimi klientami B2B.

Wartość projektu: 1 148 248.00 PLN

Wartość dofinansowania: 569 220.00 PLN

 

Projekt: „Innowacyjne wymienniki ciepła – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej SECESPOL”

SECESPOL Sp. z o.o. realizuje na podstawie umowy POIR.03.02.01-22-0013/17-00 projekt „Innowacyjne wymienniki ciepła – wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej SECESPOL” współfinansowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych samodzielnie prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu – typoszeregu wymienników ciepła wyposażonych w innowacyjne płyty grzewcze, które zapewnią wymiennikom lepszą sprawność termodynamiczną, dłuższą trwałość i łatwość eksploatacji. Planowanym efektem jest wzrost sprzedaży tego typu wymienników, w tym sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu: 13 777 599.00 PLN

Wartość dofinansowania: 5 040 585.00 PLN