Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chłodnictwo

Wymienniki ciepła to jeden z istotnych elementów instalacji chłodniczych. W ramach procesu chłodzenia przekazują one energię parującego czynnika chłodniczego, natomiast w procesie ogrzewania źródłem energii jest kondensujący czynnik chłodniczy.

Obecnie w chłodnictwie duży nacisk kładzie się na nowoczesność i energooszczędność.

Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na troskę o środowisko. Coraz częściej w instalacjach stosuje się pompy ciepła, które mogą wykorzystywać energię pochodzącą z otoczenia. W wielu krajach UE zostały one uznane za odnawialne źródło energii. Mogą one pomóc w wypełnieniu zobowiązań dotyczących odpowiedniego udziału OZE w planie energetycznym.

W układach, w których mediami są czynniki chłodnicze, m.in. w pompach ciepła i agregatach chłodniczych, zastosowanie znajdują płytowe wymienniki ciepła Hexonic, zaprojektowane do pracy jako skraplacze lub parowniki. Wymienniki tego typu charakteryzują się konstrukcją o zwiększonej wytrzymałości oraz optymalizacją geometrii przeznaczoną do zastosowań chłodniczych. Dobór odpowiednich króćców umożliwia ich integrację z dowolną instalacją zasilaną czynnikiem chłodniczym.