Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Instalacje basenowe

Woda znajdująca się w basenie krąży w obiegu zamkniętym. Instalacje basenowe dostarczają i odprowadzają wodę do zbiorników basenowych umożliwiając tym samym kąpiele.

Baseny domowe napełniane są wodą z tego samego źródła, z którego pochodzi woda pitna.

Woda w basenie krąży w obiegu zamkniętym. Z basenu trafia do filtrów, które wykorzystywane są do jej oczyszczania, a następnie ponownie wraca do niecki basenowej. W chłodniejszym klimacie wodę w basenie domowym zewnętrznym, także sezonowym, powinno się podgrzewać. Do podgrzewania wody w basenie można zastosować osobną instalację z wymiennikiem ciepła albo system ogrzewania basenu połączyć z domową instalacją grzewczą. Największe zużycie energii występuje w momencie napełniania basenu bądź wymiany wody. W pozostałych okresach konieczne będzie jedynie podtrzymywanie wymaganej temperatury w basenie. Najczęściej stosowanymi wymiennikami w instalacjach basenowych domowych są wymienniki płaszczowo-rurowe. Podgrzewają one wodę w basenie w szybki i ekonomiczny sposób.

Pływalnie to obiekty wyposażone w przynajmniej jeden basen z systemem uzdatniania, zapleczem sanitarnym, szatniami i natryskami. Ze względu na rodzaj niecki pływalnie można podzielić na sportowe, rekreacyjne oraz parki wodne. Mogą one być wypełnione gorącą wodą (baseny termalne), słoną wodą (baseny solankowe) oraz zawierać dysze do masażu wodnego (niecki z hydromasażem). Płytowe skręcane wymienniki ciepła znajdują zastosowania w instalacjach wymagających doskonałej efektywności cieplnej, dzięki czemu są w stanie ogrzać dużą ilość wody w krótkim czasie. Ponadto duże średnice przyłączy pozwalają na utrzymanie wysokiego natężenia przepływu.