Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Układy chłodzenia

Systemy chłodzenia zapewniają utrzymanie odpowiedniego komfortu termicznego w obiektach przemysłowych i komercyjnych.

Wymienniki ciepła to istotne elementy instalacji chłodniczych.

Podczas procesu chłodzenia przekazują one energię parującego czynnika chłodniczego, natomiast w procesie ogrzewania źródłem energii jest kondensujący czynnik chłodniczy. W układach, w których mediami są czynniki chłodnicze, m.in. w pompach ciepła i agregatach chłodniczych, zastosowanie znajdują płytowe lutowane wymienniki ciepła Hexonic typu R, przeznaczone do pracy jako skraplacze lub parowniki.

Wymienniki tego typu charakteryzują się konstrukcją o zwiększonej wytrzymałości oraz optymalizacją geometrii zaprojektowaną z myślą o zastosowaniach chłodniczych. Dobór odpowiednich króćców umożliwia ich integrację z dowolną instalacją zasilaną czynnikiem chłodniczym.

Klimatyzacja

Konieczność klimatyzowania pomieszczeń, która podyktowana jest procesami produkcyjnymi nazywamy klimatyzacją przemysłową. Rodzajem klimatyzacji przemysłowej jest klimatyzacja pomieszczeń w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, czy w salach operacyjnych. W układach takich zaostrzono wymagania związane z czystością powietrza. Gdy podstawowym zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie dobrych warunków pracy mówimy o klimatyzacji komfortu. Klimatyzacje mieszkaniowe są systemami odprowadzającymi ciepło z powietrza bezciśnieniowego. W takich układach wymienniki ciepła działają jako wymiennik wewnętrzny, dochładzacz, wymiennik odzysku ciepła. Ciepło odzyskane z klimatyzacji może zostać wykorzystane do podgrzania wody.

W systemach klimatyzacyjnych mają zastosowanie mechaniczne lub absorpcyjne agregaty chłodnicze. Mechaniczny agregat chłodniczy schładza powietrze za pomocą cieczy. Ciepło w obiegu chłodniczym odbierane jest za pomocą parownika i skraplacza. Hexonic zaprojektował wymienniki ciepła dostosowane do nowoczesnych czynników chłodniczych jak np. R410A. Płytowe lutowane wymienniki ciepła poprawiają wydajność systemu pracując również jako dochładzacze, ekonomizery, czy schładzacze. Absorpcyjne agregaty chłodnicze wykorzystują bromek litu jako absorbent, a czynnikiem chłodniczym jest woda. Wymienniki ciepła w takich systemach pełnią funkcje dochładzaczy nagrzewnic wstępnych.

Chłodzenie serwerowni
Układy chłodzenia są ważną częścią infrastruktury sieciowej, która warunkuje wysoki poziom dostępności systemu teleinformatycznego. W XXI wieku świat postawił na nowe technologie. Z kolei świat technologii stawia głównie na energooszczędne rozwiązania.

W typowej serwerowni ok. 60% całkowitego wykorzystania energii zużywają systemy chłodzenia, co czyni je jednym z kluczowych czynników określających poziom rentowności centrów danych. Pomieszczenia serwerowni wymagają chłodzenia przez 24h przez 7 dni w tygodniu, w wyniku czego wykorzystują o wiele więcej energii niż chłodzenie pomieszczeń innego typu. Właściciele centrów danych i operatorzy szukają niezawodnych, energooszczędnych, nowoczesnych rozwiązań o długiej żywotności, wymagających minimalnej konserwacji.

Odpowiednio zaprojektowane systemy zapewniają całoroczną efektywność oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Prawidłowe warunki pracy zainstalowanych urządzeń bez względu na porę roku i zmieniające się obciążenia to dziś jeden z najistotniejszych czynników, jakie analizują projektanci. Wymienniki ciepła firmy Hexonic wyróżniają się wysoką wydajnością i kompaktowymi rozmiarami, które pozwalają zaoszczędzić miejsce w systemach chłodzenia serwerowni.

Chłodzenie lokalne

Najczęściej spotykanymi układami chłodzenia są systemy lokalne. Zapewniają one chłodzenie w pojedynczym budynku np. w hotelu, szpitalu czy biurowcu. Źródłem chłodu są zazwyczaj agregaty chłodnicze (chillery), zainstalowane w każdym budynku. Chłód przenoszony jest do wewnętrznego układu chłodzenia za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła. Zastosowanie powietrznej chłodnicy cieczy oraz płytowego wymiennika ciepła pozwala na zoptymalizowanie systemu. Dzięki odpowiedniej wydajności tak skonstruowany układ działa płynniej i minimalizuje ryzyko awarii.

Wymienniki ciepła mogą być również zainstalowane na różnych poziomach budynku. Działają one wówczas jak rozdzielacze ciśnienia, przenosząc chłód między strefami, co eliminuje problem różnicy ciśnień.

Sieci chłodnicze

Koncepcja chłodzenia sieciowego staje się coraz bardziej popularna. Pobór chłodu realizowany jest za pośrednictwem jednego, centralnego źródła zamiast systemów lokalnych umieszczonych w każdym budynku. To sprzyja środowisku i pozwala na osiągnięcie poważnych korzyści ekonomicznych. Kolejnym atutem takiego rozwiązania w budynkach zasilanych z sieci chłodniczej jest brak wibracji oraz hałasu.

W zależności od zapotrzebowania danego budynku system chłodzenia miejskiego oferuje dużą elastyczność bez potrzeby instalowania agregatów chłodniczych. Najbardziej efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest połączenie dostaw energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia u jednego dostawcy. Taki projekt minimalizuje koszty instalacyjne oraz eksploatacyjne systemu.

Dystrybucja chłodu w systemach chłodzenia centralnego może być pośrednia bądź bezpośrednia. W układzie pośrednim wymiennik ciepła oddziela system wewnętrzny od zewnętrznego. Wymiennik ciepła funkcjonuje jako separator obiegów ciśnienia, co przekłada się na niższe ciśnienie w instalacji, redukując tym samym poziom hałasu w układzie. Rozwiązanie to ułatwia również wykrycie ewentualnych wycieków, przez co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Dla odróżnienia bezpośredni system chłodzenia kieruje chłód do instalacji wewnątrz budynku, gdzie następuje jego rozdział. Ten rodzaj instalacji zwiększa ryzyko zanieczyszczenia wody i wycieków w budynku.

Zainstalowanie płytowego wymiennika ciepła Hexonic w pośrednim układzie chłodzenia zapewnia minimalne zużycie energii oraz usprawnia pracę systemu.