Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Przemysł petrochemiczny

Wyroby petrochemiczne to produkty chemiczne otrzymywane z ropy naftowej w wyniku procesu rafinacji. Związki chemiczne wytwarzane z ropy naftowej są również pozyskiwane z innych paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny.

Przemysł petrochemiczny wytwarza materiały, które stosowane są powszechnie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych.

Są to między innymi tworzywa sztuczne, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalniki, nawozy, farmaceutyki i kleje. Używane są w samochodach, opakowaniach, sprzęcie medycznym, farbach, odzieży i materiałach budowlanych. Bardziej ekologicznym sposobem wytwarzania fabrykantów petrochemicznych są m.in. takie źródła takie jak kukurydza lub trzcina cukrowa.

Wymienniki ciepła stosowane na różnych etapach wytwarzania ropy naftowej i gazu ziemnego muszą spełniać wysokie wymagania norm środowiskowych. Powinny być niezawodne, odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie. Są one również bardzo ważnym elementem procesów operacyjnych w przemyśle petrochemicznym obejmujących czyszczenie, upłynnianie, kondensację i regazyfikację.