Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Przemysł farmaceutyczny

Dział gospodarki zajmujący się lekami począwszy od ich projektowania poprzez produkcję aż do dystrybucji.

Woda to najpowszechniej używany surowiec w przemyśle farmaceutycznym.

Wykorzystywana do produkcji preparatów medycznych wchodzi w skład leków i szczepionek, a także służy m.in. do czyszczenia linii technologicznych oraz płukania opakowań. Woda do iniekcji (WFI) jest wodą oczyszczoną, poddaną obróbce w celu wyeliminowania substancji szkodliwych dla organizmu człowieka. W procesie wytwarzania leków woda ma wszechstronne zastosowanie.

Wykorzystywana jest jako rozpuszczalnik, substancja do rozcieńczania preparatów, jak również jako środek do sterylizacji pojemników, urządzeń lub systemów. W celu spełnienia rygorystycznych wymagań branży firma Hexonic oferuje specjalistyczne wymienniki płaszczowo-rurowe P-line, które znajdują zastosowanie w generatorach wody do iniekcji, w systemach jej magazynowania i dystrybucji oraz w punktach poboru. Zaprojektowane zostały tak, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia oraz zapewnić bezpieczną i sterylną pracę.