Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Point of use

System punktów poboru dozuje WFI lub PW w określonej temperaturze. Podobnie jak pozostałe systemy, musi spełniać wysokie wymagania jakościowe i higieniczne przemysłu farmaceutycznego.

Woda WFI, aby mogła być wykorzystana w procesie produkcji farmaceutycznej, musi być schłodzona do temperatury aplikacyjnej.

Najczęściej jest to 25°C do 45°C. W przypadku występowania wielu punktów poboru o jednakowej temperaturze, w systemie wydziela się dodatkowy obieg, w którym zainstalowany zostaje wymiennik ciepła P-line, schładzający wodę do temperatury aplikacyjnej.

Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie wymiennika ciepła tuż przed punktem poboru (POU). Stosowany w tym miejscu wymiennik P-line schładza WFI do wymaganego poziomu.