Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Przemysł energetyczny

Współczesny świat uzależniony jest od energii elektrycznej. Wszystkie dziedziny życia wymagają jej dostaw.

Kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest kwestią strategiczną każdego państwa. Stanowi ona gospodarczy krwiobieg, który warunkuje funkcjonowanie gospodarki oraz jej rozwój.

Sektor energetyczny można podzielić na: elektrownie, ciepłownie i elektrociepłownie oraz energetyczne sieci przemysłowe, gdzie energia może być dostarczana w postaci energii elektrycznej oraz cieplnej.

Energetyka należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko. Prognozuje się że do 2040 roku wzrost globalnego sektora energetycznego wynosić będzie 1,1% rocznie. Świat podejmuje działania na rzecz ograniczenia szkodliwego wpływu energetyki na środowisko przez integracje polityki energetycznej z polityką ekologiczną. Dlatego przemysł stopniowo odchodzi od produkcji energii z tradycyjnych źródeł na rzecz OZE.