Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Przemysł spożywczy

Dział gospodarki zajmujący się wytwarzaniem produktów i półproduktów przeznaczonych do spożycia.

Coraz większa świadomość konsumentów dotycząca jedzenia sprawia, że firmy zajmujące się przetwarzaniem żywności muszą spełniać coraz wyższe wymagania technologiczne

Kluczowe dla przemysłu spożywczego pozostają standardy związane z chłodzeniem, przechowywaniem, czyszczeniem oraz suszeniem. Branża spożywcza stale dużo inwestuje w wydajne rozwiązania cechujące się wysoką jakością i niezawodnością.

W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Hexonic oferuje szereg wymienników ciepła, które stanowią kluczowe komponenty systemów w przemyśle spożywczym. Nasze urządzenia usprawniają procesy podgrzewania i chłodzenia, pasteryzacji, parowania i skraplania. Wymienniki podwyższają efektywność produkcji oraz umożliwiają utrzymanie wysokich standardów higienicznych przy jednoczesnej oszczędności energii.