Mleczarstwo

Produkcja mleka obejmuje procesy chłodzenia, pasteryzacji, fermentacji, suszenia oraz przechowywania produktu w odpowiedniej temperaturze.

Najważniejszymi kwestiami związanymi z produkcją mleka są zwiększenie wydajności systemu, zapewnienie delikatnej obróbki mleka oraz uzyskanie podwyższonej jakości produktu końcowego.

Pasteryzacja to proces w mleczarstwie polegający na obróbce termicznej mleka w celu zminimalizowania obecności drobnoustrojów chorobotwórczych w produkcie. Wymaga ona zachowania bezpieczeństwa i higieny oraz skutecznej wymiany ciepła. Funkcje pasteryzatorów w układach mleczarskich pełnią wymienniki ciepła. Za ich pomocą mleko podgrzewane jest do temperatury 32-80°C (w zależności od produktu) i przetrzymywane w tej temperaturze przez 15-20 sekund, po czym następuje jego schłodzenie do temperatury pakowania (4-5°). Role schładzalnika może pełnić płytowy wymiennik ciepła, za pomocą którego mleko jest wstępnie schładzane.

Szeroka gama wymienników ciepła firmy Hexonic stanowi kluczowy komponent procesów mleczarskich takich jak pasteryzacja, fermentacja, odbiór mleka, przechowywanie, mycie w systemach CIP.