Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Hasło przewodnie HEXONIC brzmi: „Od ponad 30 lat udoskonalamy nasze produkty, żeby dać ci pewność najlepszego wyboru”, co oznacza, że naszym najważniejszym zobowiązaniem pozostaje tworzenie najbardziej wydajnych sposobów wymiany ciepła.
Dzięki takiemu podejściu jesteśmy przekonani, że za każdym razem możemy optymalnie zaopiekować się naszymi klientami i dostarczyć im wysokiej jakości produkty i rozwiązania konstrukcyjne.

Aby odpowiednio zaopiekować się naszymi klientami poprzez dostarczenie im produktów i usług w oczekiwanej przez nich jakości zarząd i pracownicy Hexonic:

  • stale doskonalą skuteczność Systemu Zarządzania Jakością,
  • starannie dobierają dostawców produktów i usług,
  • konsekwentnie spełniają wymagania prawne określone dla oferowanych produktów,
  • systematycznie dążą do podnoszenia świadomości jakościowej oraz bezpiecznej pracy zespołu
  • ciągle usprawniają procesy produkcyjne i obsługowe oraz organizację pracy,
  • regularnie wzmacniają poczucie odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo pracy na wszystkich stanowiskach pracy oraz roli każdego pracownika w Systemie Zarządzania Jakością.

Cele Polityki Jakości realizowane są w ramach Systemu Zarządzania Jakością opartego o wytyczne norm oraz certyfikaty:

  • PN-EN ISO 9001:2015,
  • PN-EN 3834-2:2007,
  • dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE (PED) wraz z załącznikiem I p. 4.3.
  • ASME, CML, EAC, 3-A, i in.

Takie podejście gwarantuje stały rozwój firmy oraz optymalne przystosowanie do zmieniających się warunków.

Zarząd HEXONIC zapewnia, że Polityka Jakości firmy jest zrozumiała, została wdrożona i przestrzegana przez wszystkich pracowników, a jej aktualność jest poddawana okresowej ocenie.