Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Przemysł rafineryjny

W ramach procesów rafineryjnych ropa naftowa oraz gaz ziemny przetwarzane są w chemikalia takie jak etylen, benzen, ksylen i butany oraz tworzywa sztuczne, jak polietylen, polipropylen i inne. Wymienione produkty wykorzystywane są bezpośrednio jako produkt bądź jako półprodukt w produkcji innych substancji chemicznych.

Rafinacja ropy naftowej to kosztowny i energochłonny proces.

Rafinerie nieustannie poprawiają swoją efektywność operacyjną przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych norm związanych ze zmniejszaniem emisji szkodliwych substancji oraz zawartości siarki w paliwach. Z uwagi na konieczność przestrzegania zasad gospodarki siarkowej oraz maksymalnego ponownego wykorzystania wody stosuje się proces strippingu wód kwaśnych. Polega on na usunięciu z wody procesowej amoniaku i siarkowodoru. Kwaśna woda z jednostek procesowych gromadzona jest w zbiorniku. Stamtąd pompowana jest przez wymiennik ciepła do górnej części kolumny odpędowej. Odzysk energii ma miejsce podczas podgrzewania wody kwaśniej przed strippingiem. Kwaśne gazy odlotowe z jednostki odpędzania mogą być kierowane do jednostki odzysku siarki (SRU), pieca do dopalania albo do pochodni kwaśnych gazów. Jednostki odzysku siarki są najbardziej ekologicznym sposobem utylizacji gazów. W pozostałych przypadkach może wystąpić znaczne zwiększenie emisji SO2 i NOx.

Doświadczenie Hexonic pozwala zapewnić optymalną wymianę ciepła w urządzeniach działających w przemyśle rafineryjnym. Nasza technologia pozwala zmaksymalizować efektywność energetyczną i zminimalizować problemy związane z korozją oraz zanieczyszczeniem. Wyprodukowane przez nas wymienniki płaszczowo-rurowe przeznaczone do różnych zastosowań technologicznych wielokrotnie potwierdzały swoją niezawodność w najtrudniejszych warunkach procesowych.