Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Stacje CIP

Stacje CIP ( ang. Clean in place) to systemy do mycia instalacji oraz urządzeń, które są elementem wyposażenia zakładów przemysłowych, w których ważną rolę odgrywają normy związane z higienicznością.

Normy prawne związane z produkcją żywności nakładają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących zdrowia i jakości wytwarzanych produktów.

Zautomatyzowany proces polega na czyszczeniu wewnętrznych powierzchni rur i innych elementów bez konieczności ich demontażu. Mycie w cyklu zamkniętym pozwala na zaoszczędzenie czasu, mediów, środków chemicznych oraz na zmniejszenie ilości ścieków. Urządzenia te nie tylko znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, browarnictwie, produkcji napojów i nabiału, produkcji żywności przetworzonej, ale również w zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych. Cykl mycia rozpoczyna się od płukania wstępnego wodą do płukań międzyoperacyjnych. Woda z płukania wstępnego jest kierowana bezpośrednio do ścieków. Pompy dozujące dostarczają ściśle określone ilości środków chemicznych do zbiornika głównego, w którym zachodzi proces podgrzewania cieczy. Następnie roztwór myjący krąży w obiegu zamkniętym, do momentu dokładnego wymycia urządzenia przy założonej temperaturze. Po ukończeniu cyklu cały system jest przepłukiwany do uzyskania pH na poziomie odczynu neutralnego. Podczas czyszczenia układ CIP jest całkowicie odcięty od linii produkcyjnej.