Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Elektrociepłownie

Działanie elektrociepłowni oraz elektrowni konwencjonalnych opiera się na podobnych zasadach. Różnicą jest sposób wykorzystania ciepła odbieranego od pary niskiego ciśnienia opuszczającej turbinę gazową w wymienniku ciepła (skraplaczu).

W elektrowniach ponad połowa dostarczanego w paliwie ciepła traktowana jest jako ciepło odpadowe.

W elektrociepłowniach wytworzone w kogeneracji ciepło trafia do sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych zlokalizowanych w obiektach mieszkalnych. Za ich pośrednictwem ciepło trafia do wewnętrznych instalacji służących do ogrzewania mieszkań oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Produkcja skojarzona (kogeneracja) powoduje efektywniejsze wykorzystanie paliwa oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Technologia CHP może wykorzystywać różnorodne paliwa zarówno kopalne jak i odnawialne. Jest używana od wielu lat, głównie w zastosowaniach przemysłowych, dużych komercyjnych i instytucjonalnych.