Chłodnice wody ruchowej

Prawidłowe funkcjonowanie elektrowni i elektrociepłowni wymaga ciągłego zasilania wodą.

W energetyce woda niezbędna jest do chłodzenia, do uzupełnienia strat w obiegach kotłowych i ciepłowniczych, do odżużlania i odpopielania.

Woda powinna być wolna od zanieczyszczeń mechanicznych oraz szkodliwych kwasów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie skraplaczy i chłodnic. Woda uzupełniająca obiegi parowo-wodne musi spełniać najwyższe wymagania, które zmieniają się wraz ze wzrostem parametrów pracy kotła. Nie powinna posiadać w swoim składzie związków przyczyniających się do powstania kamienia kotłowego, korozji ani powodujących pienienie.

Do najważniejszych punktów zasilanych wodą ruchową należą: chłodnice olejowe pomp zasilających, chłodnice silników pomp zasilających, chłodnice woda-destylat w układzie chłodzenia uzwojeń stojana generatora, woda ruchowa na potrzeby kotłowni, chłodnice oleju smarnego i uszczelniającego, chłodnice stacji próbopobieraków, chłodzenie łożysk pomp.