Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chłodnice wody ruchowej

Do prawidłowego funkcjonowania elektrowni i ciepłowni niezbędna jest ciągła dostawa wody.

W przemyśle energetycznym woda jest potrzebna do chłodzenia, uzupełniania ubytków wody w kotłach, do obiegów stacji grzewczych, do deslimingu i do usuwania popiołu.

Obieg wody musi być wolny od osadów mechanicznych i szkodliwych kwasów, w przeciwnym razie praca kondensatorów i chłodnic może być zakłócona. Woda uzupełniająca dla obiegów parowo-wodnych musi spełniać najsurowsze wymagania, zgodnie z parametrami pracy kotła. Nie może zawierać żadnych składników, które prowadzą do powstawania kamienia, korozji lub pienienia.

Główne punkty z uszczelnioną wodą chłodzącą to: chłodnice oleju pompy zasilającej, chłodnice silnika pompy zasilającej, chłodnice destylacji wody, układ chłodzenia uzwojenia stojana generatora, uszczelniona woda chłodząca kotłowni, chłodnice oleju smarowego i uszczelniającego, chłodnice stacji prób oraz chłodnice łożysk pomp.