Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Siłownie ORC / biogazownie

Podstawowymi elementami siłowni ORC są wymienniki ciepła działające jako parowniki bądź skraplacze.

Organiczny obieg Clausiusa-Rankine’a jest rozwinięciem obiegu Clausiusa-Rankine’a będącego obiegiem porównawczym dla klasycznej siłowni parowej.

W procesie tym woda zastępowana jest czynnikiem organicznym lub nieorganicznym charakteryzującym się niską temperaturą przemiany fazowej. Dodatkowo w skład instalacji wchodzą pompy obiegowe oraz zespół turbogeneratora. W celu podniesienie sprawności systemu instaluje się również wymienniki pośrednie działające jako regeneratory i ekonomizery.

W siłowniach ORC jako parowniki, skraplacze i rekuperatory stosuje się najczęściej wymienniki płaszczowo-rurowe z możliwością dostosowania materiału zależnie od stopnia korozyjności medium. W przypadku, gdy dysponujemy niewielką ilością ciepła odpadowego możemy zastosować w układzie odpowiednio dostosowane wymienniki typu JAD. Jako ekonomizery, ze względu na wydajność wymiany ciepła, doskonale sprawdzą się wymienniki skręcane. W tej roli możemy również zastosować wymienniki płaszczowo – rurowe oraz płaszczowo – płytowe JAG SHIELD.