Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Magazynowanie i dystrybucja WFI na gorąco

Zadaniem systemu magazynowania i dystrybucji jest doprowadzenie do punktów poboru medium pod odpowiednim ciśnieniem, w odpowiedniej temperaturze i o odpowiedniej jakości.

Woda do iniekcji po wytworzeniu musi być odpowiednio magazynowana i dystrybuowana do punktów poboru.

Wymagane parametry określone są zazwyczaj przez użytkownika na etapie tworzenia projektu i uzależnione od rodzaju parametrów procesu, do którego dane medium jest wykorzystywane.
Jedną z metod magazynowania i dystrybucji wody do iniekcji (WFI) jest przechowywanie jej w stałej temperaturze około 80°C - 85°C.

Utrzymanie tej temperatury zapewnia wymiennik P-line, w którym po stronie płaszcza podawana jest para techniczna lub woda.