Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Magazynowanie i dystrybucja WFI na zimno

Woda WFI po wytworzeniu musi być odpowiednio magazynowana oraz dystrybuowana do punktów poboru.

W systemach magazynowania i dystrybucji wody do iniekcji (WFI) na zimno zazwyczaj zainstalowane są dwa wymienniki z serii P-line.

Pierwszy z nich zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem temperatury, schładzając ją do 15°C - 30°C. Drugi wykorzystany jest w procesie okresowego podgrzania wody do wysokiej temperatury w celu sterylizacji systemu.

Innym rozwiązaniem systemu magazynowania i dystrybucji wody WFI na zimno jest układ z zainstalowanym jednym wymiennikiem P-line pełniącym obie funkcje. W zależności od potrzeb po stronie płaszcza podawana jest zimna woda z agregatu lub para techniczna.