Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Basen z wodą uzdatnianą

Baseny i pływalnie pełnią różne funkcje, jednak łączy ich jedno – woda w takich obiektach musi być krystalicznie czysta i wolna od skażenia mikrobiologicznego.

Dlaczego uzdatnianie wody w basenach jest tak istotne?

Instalacje basenowe pracują w obiegu zamkniętym. To oznacza, że ta sama woda, która znajduje się w niecce przechodzi przez proces filtracji i ponownie tam trafia. Do wody basenowej codziennie wprowadzane są różnego rodzaju zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Świeżej wody dolewa się relatywnie mało (ok. 3% w stosunku do objętości wody już obecnej w basenie). Dlatego cyklicznie poddawana jest ona oczyszczaniu. Wybór komponentów w instalacjach z uzdatnianą wodą będzie uzależniony od jakości wody, źródła poboru oraz metody uzdatniania. Najczęściej stosowanymi metodami uzdatniania wody jest filtracja, dezynfekcja chemiczna i korekta pH.

FILTRACJA WODY
Jeśli basen korzysta z własnego ujęcia wody to najczęściej konieczne jest usunięcie żelaza, aby pozbyć się problemu mętności wody. W niektórych obiektach może również występować duża twardość H2O. Woda w nieckach podlega ciągłemu parowaniu, na skutek którego przy wysokiej twardości może pozostawać osad wapienny. Wpływa to znacząco na eksploatacje urządzeń, dlatego tak istotna w instalacjach basenowych jest odpowiednia filtracja wody.

DEZYNFEKCJA
Dezynfekcja chemiczna wody basenowej zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Jeden człowiek może wprowadzić do basenu nawet miliard drobnoustrojów. W dodatku woda o podwyższonej temperaturze stanowi doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów. W celu ochrony wody przed namnażaniem mikroorganizmów najczęściej stosuje się chlor pod postacią dwutlenku chloru, podchlorynu lub w innej formie. Często wybieraną metodą jest również ozonowanie w połączeniu z chlorowaniem. Ciekawym sposobem dezynfekcji jest elektroliza soli. W jej wyniku dochodzi do rozkładu związku NaCl. Rozkład wywołany jest napięciem elektrycznym, w efekcie którego powstaje hypochlorid – to właśnie on dezynfekuje wodę. Alternatywnym sposobem dezynfekcji jest lampa UV. Wadą tego rozwiązania jest to, że promienie UV są w stanie usunąć tylko mikroorganizmy z wody, która akurat przez nie przepływa.

KOREKTA pH
Niższa wartość pH może powodować u użytkowników podrażnienie oczu, skóry oraz błon śluzowych. W dodatku woda o niskim odczynie może prowadzić do korozji elementów metalowych. Woda o wysokim pH to woda, z której mogą wytrącać się związki wapnia. Woda mieszcząca się w wyznaczonych granicach pH nie tylko nie podrażnia skóry i chroni instalacje, ale także wspomaga odpowiednie działanie środków dezynfekujących.
Dobór odpowiedniego wymiennika ciepła uzależniony jest od jakości wody, źródła poboru oraz metody uzdatniania. Źródłem ciepłej wody w basenie jest wymiennik ciepła. Jednocześnie przepływa przez niego gorąca woda z instalacji C.O. oraz woda basenowa, która jest czynnikiem ogrzewanym. Powierzchnię wymiany mogą stanowić stalowe bądź tytanowe rurki (wymiennik basenowy rurowy) lub płyty (wymiennik basenowy płytowy).