Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Oceanarium

Oceanarium to zespół zbiorników napełnionych wodą morską przeznaczony do hodowli fauny i flory oceanicznej lub morskiej.

Oceanaria stanowią popularne na całym świecie atrakcje turystyczne.

Mogą być wydzielone z przybrzeżnej części morza, bądź występować w formie niezależnych zbiorników wodnych (baseny, akwaria). Największe oceanarium na świecie znajduje się w Singapurze. Wykorzystano w nim ponad 45 000 000 litrów wody, aby pomieścić 100 000 przedstawicieli ponad 800 różnych gatunków morskich. Najczęściej spotykane ryby w oceanariach i akwariach pochodzą z klimatów tropikalnych. Większość ryb akwariowych do życia potrzebuje wody w temperaturze od 24°C do 27°C.

Zakres ten obejmuje temperaturę najbardziej optymalną dla ryb słodkowodnych, morskich i tropikalnych. Ryby i roślinność wodna źle reagują na nagłe zmiany temperatury, dlatego niezbędna jest kontrola jej stabilności w zbiornikach. Wiele czynników wpływa negatywnie na temperaturę wody morskiej. Jednym z nich jest ciepło generowane przez silne oświetlenie ułatwiające widoczność zwiedzającym. Dlatego tak ważnym elementem instalacji basenowych jest odpowiedni wymiennik ciepła. Najczęściej do pracy ze słoną wodą jako medium stosuje się tytanowe wymienniki ciepła.