Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Nowa geometria rur procesowych

Nasz zespół inżynierów opracował nowy produkt jakim są płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła wyposażone w rury o innowacyjnej geometrii, które zapewnią wzrost wydajności cieplnej oraz zmniejszenie gabarytów urządzeń.

Nasze innowacyjne rozwiązanie polega na rozszerzeniu oferty wymienników przemysłowych o dwie różne geometrie rur  o kształcie helikoidalnym oraz spiralnym karbowaniu przeciwstawnym, w obu przypadkach dla rur procesowych o średnicy powyżej 15 mm.