Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chłodzenie oleju transformatorowego

Olej transformatorowy to olej syntetyczny bądź mineralny stosowany jako izolator pełniący również funkcje chłodzące.

Z uwagi na bardzo dużą ilość ciepła wytwarzanego przez transformatory potrzebny jest stały przepływ oleju oraz jego odpowiednie schładzanie w wymienniku ciepła.

Olej transformatorowy (ciecz elektroizolacyjna) w transformatorach pełni funkcję izolatora elektrycznego oraz odprowadza ciepło na zewnątrz urządzenia umożliwiając mu stabilną i ciągłą pracę. Utrzymywanie oleju w niskiej temperaturze pozwala zmniejszyć obciążenie elektryczne transformatora na stałe lub w wybranych okresach, np. największego zapotrzebowania na prąd.

Płytowy lub płytowy lutowany wymiennik ciepła typu SafePLATE zainstalowany w systemie chłodzenia oleju transformatorowego utrudni mieszanie się oleju z wodą, gwarantując tym samym bezpieczeństwo pracy systemu.