Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chłodzenie oleju we wtryskarkach tworzyw sztucznych

Wtryskarki do tworzyw sztucznych są wyposażone w układ hydrauliczny, który musi zapewniać niezawodne działanie podczas całego cyklu produkcyjnego.

Aby układ hydrauliczny działał prawidłowo, temperatura oleju musi być stale kontrolowana.

Specjalne rozwiązania chłodzące zapewniają jak najszybsze obniżenie temperatury formowania nie powodując skurczu detalu, eliminując ryzyko oddzielenia się tworzywa od gniazda formującego.

Chłodzenie zajmuje większość czasu w procesie formowania wtryskowego, dlatego wydajność termiczna pozostaje jednym z głównych priorytetów.