Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Chłodzenie w transporcie

Transport to zespół czynności związanych z przemieszczaniem się osób i dóbr materialnych przy pomocy odpowiednich środków transportu.

Oprócz tradycyjnego układu hamulcowego nowoczesne pojazdy ciężarowe i komunikacji miejskiej wyposażone są dodatkowo w hamulec elektrodynamiczny, hamulec silnikowy lub hamulec hydrauliczny.

Powszechnie stosowane w pojazdach użytkowych zwalniacze hydrauliczne są urządzeniami pomocniczymi, które mogą zmniejszyć prędkość pojazdu przez konwersję energii kinetycznej pojazdu w energię cieplną pochłanianą przez czynnik roboczy hamulca, którym jest olej. Podczas hamowania olej pompowany jest do przestrzeni pomiędzy wirnikiem i stojanem, zwanej komorą hamulcową. Przepływając przez komorę olej dostaje się do nieruchomych łopatek stojana. Tam wyhamowuje, zmienia kierunek i ponownie wpływa na łopatki wirnika, generując moment obrotowy, powodujący redukcję prędkości oraz wyhamowanie wału przegubowego. W wyniku tego procesu pojazd zaczyna zwalniać.

Kontrola temperatury w układach hamulcowych zmniejsza ewentualne zanieczyszczenie i zużycie paliwa. Chłodnice olejowe firmy Hexonic znajdują zastosowanie w układach hamulcowych pociągów, tramwajów, autobusów i ciężarówek.