Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Układy hydrauliczne oparte na siłownikach

Układy hydrauliczne składają się głównie z pompy, zaworów i cylindra wypełnionego olejem hydraulicznym.

Systemy hydrauliczne są stosunkowo łatwe w instalacji i utrzymaniu.

Do typowych przyczyn awarii układu hydraulicznego można zaliczyć przegrzanie, nadciśnienie oraz zanieczyszczenie. Największym zagrożeniem związanym z nieprawidłowym działaniem systemu jest wysoka temperatura. Wzrost temperatury oleju jest wynikiem jego ciągłego przepływu przez system, tarcia między elementami układu, długotrwałej pracy itp. Podwyższona temperatura ma znaczący wpływ na zmianę lepkości oleju, przyczynia się do zwiększenia zużycia urządzenia, degraduje film smarny, zwiększa ryzyko kawitacji oraz ryzyko wycieku wewnętrznego, skracając tym samym żywotność systemu.

Większość problemów związanych z przegrzewaniem się układu hydraulicznego można rozwiązać wybierając skuteczny i wydajny układ chłodzenia. System wyposażony w chłodnicę oleju może działać efektywnie przez dłuższy czas zapobiegając przegrzewaniu się układu. Jest to istotne w maszynach pracujących w przemyśle papierniczym, prasach hydraulicznych, agregatach hydraulicznych itp.