Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Układy smarowania walców w chłodnictwie

Hutnictwo stali jest gałęzią przemysłu zajmującą się wytapianiem różnych stopów stali.

W skład systemów w zakładach hutniczych wchodzą piece oraz urządzenia do kształtowania i walcowania produktów.

Złom lub ruda są topione w piecu. Później w postaci stopionego metalu wędrują do chłodzonej wodą formy. Zestalona, wciąż gorąca stal jest następnie cięta w kawałki i rozwałkowywana do wymaganej grubości, długości i kształtu.

Walce kształtujące stal muszą być odpowiednio smarowane i chłodzone za pomocą oleju, który jest następnie chłodzony w wymiennikach ciepła.