Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Komory fermentacyjne

W komorach następuje biochemiczny rozkład substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych. Proces ten zachodzi wskutek beztlenowej fermentacji metanowej.

Statystycznie z 1000 m3 ścieków wpływających do oczyszczalni można uzyskać 100-200 m3 biogazu.

Stabilizacja beztlenowa osadu ze ścieków komunalnych pozwala znacznie ograniczyć jego szkodliwość. Podczas procesu przeróbki osadów ściekowych, surowe ścieki przechodzą przez piaskownik, gdzie usuwane są największe zanieczyszczenia stałe. Później w osadniku wstępnym usuwany jest osad zawierający duże ilości substancji organicznych. Osad ten kierowany jest bezpośrednio do komory fermentacyjnej (WKF-u). Pozostałe ścieki płyną do komór osadu czynnego lub złóż biologicznych, gdzie poddawane są obróbce przy wykorzystaniu tlenu z powietrza i mikroorganizmów. Powstały osad jest bardzo mocno uwodniony, dlatego przed wprowadzeniem do komory WKF-u poddaje się go częściowej obróbce w prasach filtracyjnych. Otrzymany odciek kierowany jest do osadnika wstępnego, a częściowo odwodniony osad przechodzi do WKF-u, gdzie temperatura przechowywania wynosi średnio 37-38°C.

Fermentacja metanowa zachodząca w komorach bez udziału tlenu jest biochemicznym procesem gazyfikacji złożonych, wielocząsteczkowych substancji organicznych. Powstający w wyniku tego procesu biogaz, składający się głównie z metanu i dwutlenku węgla, unosi się do góry komory fermentacyjnej, po czym transportowany jest rurociągami do zbiornika, w którym jest magazynowany. W komorach nie jest instalowany wymiennik ciepła, jak w przypadku biogazowni rolniczych. Podgrzewanie osadu odbywa się na zewnątrz komór w wymiennikach ciepła ST firmy Hexonic.