Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Odzysk ciepła ze ścieków

Według ekspertów w połowie stulecia głównym nośnikiem energii do ogrzewania budynków będzie energia elektryczna uzyskana w znacznej mierze ze źródeł odnawialnych.

Ścieki są doskonałym źródłem ciepła.

Jego odzysk jest trudny ze względu na charakter medium, który jest zawiesiną cząstek stałych. Wykazuje on dużą agresywność korozyjną oraz skłonność do osadzania się na ściankach wymiennika zanieczyszczeń, powodując w ten sposób pogorszenie warunków wymiany ciepła, a przez to spadek sprawności wymiennika ciepła. Idealnym produktem do tego typu zastosowań jest wymiennik ciepła typu rura w rurze firmy Hexonic.

Charakteryzuje się w pełni rozbieralną konstrukcją pozwalającą na mechaniczne czyszczenie powierzchni z warstwy osadów. Stal nierdzewna, z której zbudowany jest wymiennik, zapewnia odporność korozyjną, a prosta konstrukcja długoletnie, bezawaryjne działanie. Pojedyncza sekcja wymiennika składa się z rury o mniejszej średnicy (strona ścieków) zamontowanej wewnątrz rury o większej średnicy (strona wody). Cały wymiennik zbudowany jest z odpowiedniej ilości sekcji łączonych szeregowo i zamontowanych na ramie. Ilość sekcji jest uzależniona od charakteru i parametrów roboczych mediów.