Aby wyświetlić treść właściwą dla Twojej lokalizacji, ustawiliśmy kraj na: , język: PL. Możesz kontunuować z tymi ustawieniami lub je zmienić.
Zmień Kontynuuj

Płytowe wymienniki ciepła JAG z certyfikatem AHRI!

Hexonic - Płytowe wymienniki ciepła JAG z certyfikatem AHRI!

Płytowe wymienniki ciepła JAG z certyfikatem AHRI!

Wymienniki płytowe Hexonic z certyfikacją AHRI!

Płytowe skręcane wymienniki ciepła typu JAG z powodzeniem przeszły testy zgodnie z wymogami normy „ANSI/AHRI 400” i tym samym wymienniki jednofazowe Hexonic z serii AJF uzyskały certyfikację AHRI LLHE (Liquid to Liquid Heat Exchangers).
Wymienniki z certyfikacją AHRI będą posiadały w oznaczeniu modelu przedrostek A (od AHRI) i typoszereg będzie składał się z typów AJFA, AJFB, AJFC, AJFD, AJFE i AJFG. Urządzenia będą mogły być wykonywane wg przepisów ciśnieniowych PED lub ASME i będą posiadały symbol AHRI na tabliczce znamionowej.

Certyfikat AHRI potwierdza:
1. wysoki stopień wydajności produkowanych przez nas wymienników, co jest jedną z nadrzędnych zasad przy ich projektowaniu przez inżynierów Hexonic
2. innowacyjne właściwości termiczne płyt grzewczych o unikatowej geometrii JAG
3. zgodność parametrów działania płytowego wymiennika ciepła z danymi technicznymi podanymi przez producenta (Hexonic)
4. precyzję doboru przez autorski program doborowy CAIRO
Proces certyfikacji polegał na sprawdzeniu parametrów cieplnych kilku wymienników, dobranych samodzielnie przez inspektorów w naszym oprogramowaniu. Badania fizyczne są zawsze wykonane przez niezależne laboratorium, którym w naszym przypadku było DMT w Niemczech. Eksperci Instytutu weryfikowali zgodność produktów z określonymi standardami oraz specyfikacjami. Wyniki testów jednoznacznie potwierdziły wysoką wydajność naszych urządzeń i trafność algorytmów CAIRO.

Po pomyślnym przejściu testów certyfikacyjnych możemy oferować nasze wymienniki w standardzie AHRI klientom na całym świecie – mówi Mateusz Pacer, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Jakości w Hexonic. Certyfikat został wystawiony dla doborów na wodę, wodę morską i glikole. Produkty z certyfikatem AHRI są stale testowane zgodnie z wskazówkami i wytycznymi AHRI. Jeden z wymienników Hexonic został zainstalowany przy okazji modernizacji laboratorium certyfikującego w Niemczech, co dodatkowo potwierdziło zaufanie do firmy i jej produktów – dodaje Mateusz Pacer.

Główne korzyści wynikające z certyfikacji:
• Zwiększenie wiarygodności – dane dotyczące sprawności cieplnej muszą odpowiadać rzeczywistości
• Możliwość porównania rzeczywistej wydajności cieplnej i porównania cenowego produktów na tym samym poziomie
• Zapewnienie ciągłości działania i gwarancja wydajności
• Zmniejszenie zużycia energii i pozytywny wpływ na zmiany klimatyczne poprzez właściwe zwymiarowanie wydajności wymienników ciepła
• Określenie pełnej wartości inwestycji przez zredukowanie kosztów przeprowadzenia testów na miejscu instalacji i uwzględnienia marginesów pracy dodatkowych elementów

Program certyfikacji prowadzony przez działający na zasadach non-profit Instytut Klimatyzacji, Ogrzewania i Chłodzenia (The Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute – AHRI) jest prowadzony we współpracy z Kanadyjską Radą ds. Standardów (Standards Council of Canada – SCC) oraz Francuską Komisją Akredytacyjną (Le Comité français d'accréditation – COFRAC) zgodnie ze standardem ISO/IEC 17065 oraz systemem certyfikacji typu 4. AHRI jest jedyną niezależną organizacją, która dokonuje certyfikacji energetycznej płytowych wymienników ciepła na całym świecie.